LEDELSESSYSTEMER.DK
- FORUM OM LEDELSE OG SYSTEMER
ISO 9001:2015 og 14001:2015 er udgivet i september 2015

ISO 9001:2015 og 14001:2015 er udgivet i september 2015. Sådan kommer du godt i gang, og sikkert igennem, implementeringen!

Standarder | Artikel | 24-09-2015

Af: Erik Nielsen  |  Andre tags: Kvalitet, Miljø, OHS, Systemer, Audit

Hvad skal der nu ske i praksis i din virksomhed? Her får du et bud på, hvordan I bedst kan analysere gabet mellem virksomhedens aktuelle stade og kravene - samt hvordan der kan arbejdes effektivt med implementering af de nye krav.

Senest i september 2018 skal ISO 9001 og 14001 ledelsessystemer være certificeret efter de nye standarder. Reglerne for overgangsfasen medfører, at certifikaters gyldighedsperiode er begrænset til 3 år efter 2015-versionernes udgivelsesdato.

Dette betyder konkret, at certifikater - uanset udstedelsesdato - vil udløbe den 23. september 2018 for ISO 9001:2008 og den 15. september 2018 for ISO 14001:2004.

Man kan mene at der er god tid til 2018, men der er omvendt ingen grund til at vente med at planlægge opgraderingen i egen virksomhed. Og hvis din virksomhed alligevel skal certificeres eller re-certificeres i fx 2016 eller 2017, så vil det være oplagt at arbejde med 2015-versionerne allerede nu.

De nye standarder vil være en ekstra løftestang til at få yderligere værdi ud af, at have systematisk styr på virksomhedens strategi, dens processer og præstationer.

Det gælder især med tanke på at det omkringliggende samfund ændrer sig med stigende tempo - og dermed ændrede rammer for virksomhedens udvikling og drift. Eller med andre ord; det, der var gode metoder i går, er måske forældet i morgen.

Med de nye standarder kommer der fokus på netop analyse, overvågning og anvendelse af viden om virksomhedens rammer, interessenter og samlede krav til virksomheden. Strategi og ledelsessystem bliver bedre sammentømret og understøtter hinanden.

Ledelsessystemerne skal følge med, hvilket 2015-kravene om at analysere interessenter, risici og muligheder vil være en væsentlig påskønnelse til at tage fat på!

Praktiske anvisninger til opgradering eller ny-udvikling af ledelsessystemer


Tilgangen til at arbejde med 2015-opgraderingen afhænger selvfølgelig af den enkelte virksomheds forhold, aktuelle stade, viden og ressourcer samt mål og ambitionsniveau vedr. ledelsessystemer.

Grundlæggende kan der dog tegnes et billede at nogle trin, som enhver virksomhed bør gennemføre i praksis, for at opgradere eller kvalificere sig til certificering efter 2015-standarderne.

En af de vidensvirksomheder, der har arbejdet forud på feltet er Manator Aps, som har udviklet og allerede samlet erfaringer med et enkelt roadmap og tilhørende specifikke metoder til udvikling eller re-design af ledelsessystemer.

Løsningsmodellen sikrer at virksomheder kan opnå en høj grad af effektivitet i opgraderingsarbejdet, fordi der både startes rigtigt ud og fordi metoderne er både enkle og systematiske.

Roadmap'et sikrer bl.a.:

  • naturlig sammenhæng mellem ledelsessystemerne og virksomhedens strategi,
  • fokus på alle relevante interessenters krav, behov og forventninger, samt relaterede risici og muligheder,
  • en GAP-analyse af aktuelt stade op imod alle relevante krav, risici og muligheder,
  • reel procesorientering, hvor alle krav, risici og muligheder styres helt ned i de enkelte processer - på praktisk og overskuelig vis,
  • integreret overvågning, måling og evaluering af systemers og processers præstationer - med fokus på effektivitet, forebyggelse og forbedring.

Roadmapet er en enkelt side, der beskriver nødvendige aktiviteter og deres sammenhænge med de nye standarders paragraffer.

Du kan downloade det på manator.dk.

Flere fakta om 2015-versionerne

ISO 9001:2015 og 14001:2015 er udkommet på engelsk i september 2015 og kan købes hos Dansk Standard. Det forventes, at danske versioner er på gaden i oktober 2015.

Certificeringsbureauerne forventes at være klar til at udstede akkrediterede certifikater efter de nye standarder i første kvartal 2016.

For dig, der allerede har sat dig ind i, hvad de første oplæg i CD-versionerne fra 2013/2014 indeholdt, så er de specifikke krav i DIS'erne visse steder blevet strammet op.

Hvis du vil have viden om essensen i opgraderingen fra 2008 til 2015, så læs vort interview med Bureau Veritas og DNV-GL fra december 2013. Denne artikel gælder stadig, da der - overordnet set - ikke er sket det store fra CD over DIS og FDIS-versionerne, til den endelige ISO-version, der udkom i september 2015.

Besøg også ds.dk/nyiso9001, hvor du bl.a. kan læse Dansk Standards pressemeddelelse om udgivelsen af ISO 9001:2015. Heri forklares bl.a. de væsentligste ændringer i ISO 9001:2015, nemlig Forankring i topledelsen, Stærkere krav om forbedringer, Vurdering af muligheder og risici, Alle interessenter skal inddrages, samt Afspejler servicesektorens stigende betydning

Sektorspecifikke standarder for kvalitetsledelse samt arbejdsmiljøledelse

ISO/TS 16949, ISO 13485 m.fl., forventes at blive opdateret i forlængelse af, at ISO 9001:2015 er blevet endeligt fastlagt.

OHSAS 18001 bliver til ISO 45001 og vil også være bygget op over den generiske High Level Structure for ledelsessystemer. ISO 45001 forventes at komme på gaden et års tid efter, dvs. i 2016.
 

Hold dig opdateret med LEDELSESSYSTEMER.DK

Vi følger udviklingen og vil bringe flere artikler og konkrete cases om arbejdet med at opgradere til 2015-versionerne af ISO 9001 og ISO 14001.

Vi opfordrer til at abonnere på vort nyhedsbrev, så du kan få direkte besked om relevante nyheder, artikler, cases og værktøjer.

Start gerne en debat i vores åbne Linkedin-gruppe eller i dens emne-specifikke undergrupper.

Du er også altid velkommen til at sende indholdsbidrag i form af gode cases eller idéer om relevante debatemner til vores redaktion, så vi kan hjælpe med at sprede viden om hvad der rører sig, hvad best practice er mv..

 

Kilde: Erik Nielsen, LEDELSESSYSTEMER.DK

Tilbage  |  Top

Senest opdateret 10-03-2020