LEDELSESSYSTEMER.DK
- FORUM OM LEDELSE OG SYSTEMER
ISO 9001:2015 og 14001:2015 er klar i efteråret 2015 - er din virksomhed også?

ISO 9001:2015 og 14001:2015 er klar i efteråret 2015

Standarder | Artikel | 12-01-2015

Af: Erik Nielsen  |  Andre tags: Kvalitet, Miljø, OHS, Systemer, Audit

Læs om status og perspektiver for 2015-versionerne af ISO 9001 og ISO 14001.

LEDELSESSYSTEMER.DK var med til den årlige nytårskur hos Bureau Veritas Certification, den 8. januar 2015. Dagens temaer kredsede selvfølgelig om ledelsessystemer, hvor det mest besøgte indlæg handlede om 2015-versionerne, men der var også inspirerende tanker om bl.a. Lean kontra Kvalitet.

Det bedste til sidst

Nytårskuren var et spændende arrangement, som sluttede af med et meget perspektiverende foredrag, leveret af lektor Nils Villemoes. Han levede fuldt ud op til mine forventninger om et morsomt og meningsfyldt spark over skinnebenet. Han fik blandt andet sit publikum, bestående af chefer og direktører, til at skraldgrine af "finurlighederne i ledelse" - og dermed, at grine af sig selv.

Nils Villemoes lagde mange spor ud undervejs i det 1 time lange foredrag. Han tog os med, lige fra selvledelse i bondesamfundet, over udvikling af industrisamfundet med dets managementkultur, videre over oplevelsesøkonomien til den sociale økonomi i 2015.

Til sidst samlede han det hele i en model af, hvad der er inde i lederskabet. På øverste hylde findes lederen, der laver strategier ud fra visionerne og de 4 K'er (Kunder, Konkurrenter, Kvalitet og Kompetence). Midt i skabet findes ledelsesværktøjer og -systemer, godt beskyttet i ringbind og mapper, som man kan slå op i ved given lejlighed. Og nederst i lederskabet findes værdierne og den energi, der får det hele til at ske - mest repræsenteret ved de mennesker, der møder op i virksomheden hver morgen.

NB: Sig ikke nej, hvis du får mulighed for at opleve Nils Villemoes!

Lean kontra Kvalitet - er der et skisma?

Jeg oplevede også landechef Jakob Færgemand og marketingkonsulent Jørn Jensen fra Bureau Veritas på slap line. De lavede et lille skuespil hvor en (oversmart) Lean ekspert og en traditionel (uldtrøje) kvalitetschef spillede op imod hinanden. De to formåede, på en underholdende måde at vise, hvad og hvordan leankulturen og kvalitetskulturen på en og samme tid kan bekæmpe og hjælpe hinanden.

Baggrunden for indlægget var en kundeundersøgelse, som Bureau Veritas Certification har lavet blandt ca. 40 kunder, interview med forskere på SDU samt en litteraturgennemgang. Formålet med undersøgelsen har været at finde ud af, i hvor stor grad Lean- og kvalitetsindsatsen er i fokus hos virksomhederne, og om de spiller sammen eller imod hinanden.

Det lille skuespil gav stof til eftertanke om, hvorvidt det i virkeligheden er nødvendigt at have forskellige ressourcer til begge kulturer, når disse beslægtede discipliner lige så godt kunne varetages af de samme kompetencepersoner i virksomheden.

Der er mange fælles træk og et ensartet formål, men forskellen på Lean og kvalitet kan - i relation til at optimere processer - i bund og grund være, at Lean filosofien ikke så systematisk som kvalitetsledelsessystemet, formår at følge op og holde fast i de opnåede forbedringer. Til gengæld er Lean og Six Sigma metoderne meget effektive til at opnå procesforbedringer gennem bl.a. dataanalyse, hvilket jo også kan være meget nyttigt at kunne, når der skal findes årsager til kvalitetsafvigelser og -risici.

Moralen blev vist, at Lean- og kvalitetsfolkene bør gå hånd i hånd og omfavne hinanden, i stedet for at fremhæve sig selv eller ligefrem bekæmpe hinanden. I virkeligheden har begge indsatser jo til formål, at gøre virksomheden mere strømlinet og konkurrencedygtig. Groft skåret ud, er Lean især fokuseret på at virksomheden skal være ressourcemæssigt effektiv (indadtil), hvor kvalitet dertil også fokuserer på, at overholde kundernes krav og forventninger (udadtil).

2015-versionerne

Både ISO 9001 og 14001 handler om ledelse og forbedring af præstationer og processer, så jeg synes begge ovennævnte indlæg gav rigtig god mening i relation til dem!

Sektorchef Sven Hauberg Nielsen og Lead Auditor Klaus Behrndt fra Bureau Veritas Certification fortalte om de væsentligste ændringer mellem den foreliggende DIS 2015-version af de to standarder, set i forhold til de gældende 2008- og 2004-versioner.

For dig, der allerede har sat dig ind i, hvad de første oplæg i CD-versionerne fra 2013/2014 indeholdt, så er de specifikke krav i DIS'erne visse steder blevet strammet op. Disse opstramninger blev ikke gennemgået specifikt på nytårskuren.

Hvis du vil have viden om essensen i opgraderingen fra 2008 til 2015, så læs vort interview med Bureau Veritas og DNV-GL fra december 2013. Denne artikel gælder stadig, da der - overordnet set - ikke er sket det store fra CD til DIS-versionen. DIS'en er blevet godkendt med 90% og er dermed sendt videre til sidste fase, FDIS, inden den frigives som ISO i september 2015. Der vil sikkert ikke ske så meget hen over FDIS-fasen.

På nytårskuren blev der gået lidt dybere i de ændringer, der handler om ledelsens involvering. Virksomhedens interessenter og strategiarbejde skal fremover sammenkøres med det, der planlægges, skrives og gøres i ledelsessystemet. Risici og muligheder skal integreres i ledelsessystemets planlægning, fx ved hjælp at metoderne i ISO 31000.

Senest i september 2018 skal ISO 9001 og 14001 ledelsessystemer være certificeret efter 2015-versionerne, men der er ingen grund til at vente med at planlægge opgraderingen i egen virksomhed.

Jeg er overbevist om, at de nye standarder vil blive en ekstra løftestang til at få yderligere værdi ud af, at have systematisk styr på virksomhedens strategi, dens processer og præstationer.
 - Det gælder især med tanke på noget af det, Nils Villemoes fremhævede i sit indlæg, nemlig at det omkringliggende samfund ændrer sig med stigende tempo - og dermed ændrede rammer for virksomhedens udvikling og drift. Eller med andre ord; det, der var gode metoder i går, er måske forældet i morgen.

Ledelsessystemerne skal følge med, hvilket 2015-kravene om at analysere interessenter, risici og muligheder vil være en væsentlig påskønnelse til at tage fat på!

Sektorspecifikke standarder for kvalitetsledelse samt arbejdsmiljøledelse

ISO/TS 16949, ISO 13485 m.fl., forventes at blive opdateret i forlængelse af, at ISO 9001:2015 bliver endeligt fastlagt.

OHSAS 18001 bliver til ISO 45001 og vil også være bygget op over den generiske High Level Structure for ledelsessystemer. ISO 45001 forventes at komme på gaden et års tid efter, dvs. i 2016.
 

Hold dig opdateret med LEDELSESSYSTEMER.DK

Vi følger udviklingen og vil bringe flere artikler og konkrete cases om arbejdet med at opgradere til 2015-versionerne af ISO 9001 og ISO 14001.

Vi opfordrer til at abonnere på vort nyhedsbrev, så du kan få direkte besked om relevante nyheder, artikler, cases og værktøjer.

Start gerne en debat i vores åbne Linkedin-gruppe eller i dens emne-specifikke undergrupper.

Du er også altid velkommen til at sende indholdsbidrag i form af gode cases eller idéer om relevante debatemner til vores redaktion, så vi kan hjælpe med at sprede viden om hvad der rører sig, hvad best practice er mv..

 

Kilde: Erik Nielsen, LEDELSESSYSTEMER.DK

Tilbage  |  Top

Senest opdateret 10-03-2020