LEDELSESSYSTEMER.DK
- FORUM OM LEDELSE OG SYSTEMER
Viden og værktøjer til indkøbere og leverandører om miljørigtige, samfundsansvarlige og rentable indkøb

Viden og værktøjer til indkøbere og leverandører om miljørigtige, samfundsansvarlige og rentable indkøb

Social ansvarlighed | Værktøj | 13-12-2012

Af: Erik Nielsen  |  Andre tags: Miljø, Standarder, Audit

CSR er et vidt begreb. Her er et indblik i nogle af de mange kilder til viden, værktøjer og standarder der er relevante at kende til - f.eks. CSR-kompasset, ISO 26000, Forum for bæredygtige indkøb med flere ...

Det offentlige Danmark har medvirket til at skabe nogle gode redskaber om CSR i leverandørsamarbejdet. Disse værktøjer kan være relevante at benytte når din virksomhed skal arbejde med styring af leverandører - eller hvis din virksomhed er leverandør, og kunderne kræver bevis for CSR-indsatsen.

Samfundsansvar.dk

Siden er virksomhedernes indgang til viden, vejledning og værktøjer om samfundsansvar. Samfundsansvar.dk udvikles og drives af Erhvervsstyrelsen og målgruppen er både virksomheder, organisationer, forskere og andre der har interesse for samfundsansvar.

Find henvisninger til mange værktøjer her, f.eks. CSR kompasset.

CSR Kompasset
Dette er et gratis online værktøj, der kan hjælpe virksomheder i gang med ansvarlig leverandørstyring. Værktøjet er målrettet små og mellemstore virksomheder inden for produktion, handel og service.

CSR Kompassets struktur samt råd og vejledninger ligger i tråd med nationale og internationale trends og best-practice, heriblandt FN Global Compact, OECD’s guidelines for multinationale virksomheder, Business for Social Responsibility (BSR), Business Social Compliance Initiative (BSCI), Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og Rådet for Samfundsansvars retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring.

Find CSR Kompasset her.

Rådet for Samfundsansvar
Rådet rådgiver hele regeringen om forhold, der kan bidrage til og understøtte danske virksomheders og myndigheders arbejde med samfundsansvar og ansvarlig vækst.

Rådet for Samfundsansvar kan desuden igangsætte aktiviteter, der kan fremme virksomheders og myndigheders arbejde med samfundsansvar og ansvarlig vækst og har bl.a. offentliggjort syv retningslinjer for, hvordan virksomheder kan skabe bedre sociale og miljømæssige forhold hos deres leverandører.

Find de syv retningslinjer her.

Forum for Bæredygtige Indkøb
Forummet er nedsat af miljøministeren for at fremme det miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere - både i offentlige og private virksomheder.

Du kan både finde viden, værktøjer, retningslinjer og cases om temaerne på forummets hjemmeside - besøg det her.

Green21
Tjenesten er den digitale værktøjskasse for mindre og mellemstore virksomheder, som ønsker at øge graden af bæredygtighed i alle eller nogle aspekter af deres virksomheds hverdag.

Prøv værktøjerne her.

Standarder for CSR
ISO 26000 standarden er en vejledning i opbygning og implementering af et ledelsessystem for social ansvarlighed.

Desuden kan virksomheder blive certificeret efter DS 49001 og SA 8000.

ISO 26000 og DS 49001 kan f.eks. købes her og SA 8000 kan downloades her.

Hold dig opdateret med LEDELSESSYSTEMER.DK

Vi følger udviklingen indenfor ledelsessystemer og opfordrer dig til at abonnere på vort nyhedsbrev, så du kan få direkte besked om relevante nyheder, artikler, cases og værktøjer.

Start gerne en debat i vores åbne Linkedin-gruppe eller i dens emne-specifikke undergrupper.

Du er også altid velkommen til at sende indholdsbidrag i form af gode cases eller idéer om relevante debatemner til vores redaktion, så vi kan hjælpe med at sprede viden om hvad der rører sig, hvad best practice er mv..

 

Kilde: Erik Nielsen, LEDELSESSYSTEMER.DK

Tilbage  |  Top

Senest opdateret 23-11-2014