LEDELSESSYSTEMER.DK
- FORUM OM LEDELSE OG SYSTEMER
Få 50 pct. tilskud til arbejdsmiljørådgivning i 2013/2014/2015

Få 50 pct. tilskud til arbejdsmiljørådgivning i 2013, 2014 og 2015.

Arbejdsmiljø & Sikkerhed | Nyhed | 24-08-2013

Af: Orla Dahl, JobCare A/S  |  Andre tags: Forandring, Ledelse

Virksomheder indenfor særligt nedslidsningstruede brancher kan i de kommende tre år få 50 pct. tilskud til arbejdsmiljørådgivning indenfor psykisk arbejdsmiljø, forebyggelse af arbejdsulykker og fysisk overbelastning. Der gives ikke tilskud til opgaver, der er en følge af påbud udstedt af Arbejdstilsynet.

Som følge af en politisk beslutning råder Arbejdstilsynet i de næste tre år over en pulje på 10 mill. kr. pr. år, som kan gives som tilskud til arbejdsmiljørådgivning indenfor flg. brancher:

• Anlægsarbejde
• Daginstitutioner
• Døgninstitutioner og hjemmepleje
• Elektronik
• Frisører og anden personlig pleje
• Færdiggørelse af byggeri
• Landbrug, skovbrug og fiskeri
• Metal og maskiner
• Nærings- og nydelsesmidler
• Opførelse og nedrivning af byggeri
• Plast, glas og beton
• Politi, beredskab og fængsler
• Rengøring
• Slagterier
• Tekstil og papir
• Transport af passagerer
• Transportmidler
• Træ og møbel.

Rådgivningen skal udføres af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver og opgaven skal omhandle problemstillinger indenfor:

• at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
• at nedbringe antallet af arbejdsulykker eller
• at nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere.

Der kan ikke bevilges tilskud til opgaver, som er en følge af et påbud fra Arbejdstilsynet.

Læs mere om tilskuddet og ansøg på Arbejdstilsynets hjemmeside - klik her.
(OBS: refusionsmidlerne for 2014 er opbrugt, men det er muligt at søge igen i 2015 - se mere her)
.

Før du søger skal du kontakte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, idet der skal vedhæftes et tilbud fra rådgiveren. Puljen fordeles efter ”først til mølle princippet”, fortæller Orla Dahl, JobCare A/S, som gerne hjælper med ansøgningen.

Hold dig opdateret med LEDELSESSYSTEMER.DK

Vi følger udviklingen indenfor ledelsessystemer og opfordrer dig til at abonnere på vort nyhedsbrev, så du kan få direkte besked om relevante nyheder, artikler, cases og værktøjer.

Start gerne en debat i vores åbne Linkedin-gruppe eller i dens emne-specifikke undergrupper.

Du er også altid velkommen til at sende indholdsbidrag i form af gode cases eller idéer om relevante debatemner til vores redaktion, så vi kan hjælpe med at sprede viden om hvad der rører sig, hvad best practice er mv..

 

Kilde: Orla Dahl, JobCare A/S

Tilbage  |  Top

Senest opdateret 23-11-2014