LEDELSESSYSTEMER.DK
- FORUM OM LEDELSE OG SYSTEMER
  Manator Aps
Effektive virksomhedsspecifikke kurser og workshops (kvalitet, audit, måling...)
Profiler Kursusprofil   Leverandørprofil   Netværksprofil
Kursusudbud Kvalitet & Excellence    Standarder    Måling & Metrologi    Systemer    Audit & Inspektion    Ledelse & Styring    Forandring & Forbedring
Kurser, træning og undervisning


Effektive virksomhedsspecifikke kurser og workshops
 - Skræddersyede kurser, hvor I opnår både hurtigere og bedre resultater!

Vi tager udgangspunkt i Jeres aktuelle situation. Derfor er denne form for kompetence- og holdningsudvikling meget mere effektiv end åbne kurser, som jo skal ramme en bred målgruppe samt behandle emnerne på et generelt plan.

Virksomhedsspecifikke kurser og workshops inden for

 • kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse
 • forretningsprocesser, effektivitet og produktivitet
 • intern audit af ledelsessystemer
 • ledelsessystemers opbygning og drift
 • måling og kalibrering
 • risikostyring og værdianalyser...

Vore undervisere er alle højt kvalificerede og erfarne virksomhedskonsulenter.

Noget at arbejde videre med
Ud over det kompetenceløft som kurset i sig selv giver, afsluttes vore kurser altid med levering af en evalueringsrapport, hvor både deltagernes præstationer og selve kursusforløbet evalueres.

Rapporten indeholder desuden underviserens vurdering og øvrige observationer vedr. virksomhedens systemer, forbedringsmuligheder m.v., så I får endnu flere input at arbejde med ...

Vi tilrettelægger forløb og indhold på baggrund af oplysninger og ønsker fra virksomheden, samt ud fra egne observationer og undersøgelser.

Undervisnings- og formidlingsformen tilrettelægges ud fra virksomhedens aktiviteter, sammensætning og kultur, og gennemføres helst med indlæg fra virksomheden selv, for at skabe en følelse af, at budskabet handler om "vores virksomhed"!

Virksomhedstilpasset undervisning og holdningsbearbejdning kan gennemføres som enkeltstående aktiviteter eller indgå i projekter, hvor Manator Aps leverer rådgivning m.v..

Kurserne afholdes med fordel i egen virksomhed, men kan også afholdes ude af huset.

Henvend dig til virksomhedsrådgiver Erik Nielsen for at få mere at vide om virksomhedsspecifikke kurser, workshops og seminarer.
Du er også altid velkommen til at ringe eller skrive for at få en uforbeholden og professionel mening om aktuelle emner eller problemstillinger.

Vi tilbyder bl.a. følgende virksomhedsspecifikke kurser og workshops

 • Opgradering til ISO 9001:2015 og 14001:2015
 • Grundlæggende kvalitetsstyring
 • Opbygning af kvalitets- og miljøledelsessystemer
 • Procesorientering - målstyring og bundlinjeeffekt ...
 • Helikopter-workshop - se det hele lidt fra oven ...
 • Ledelsesrejse i din virksomhed (internt lederseminar) ...
 • Auditortræning jf. kravene i ISO 9001 og ISO 19011
 • Forbedringsaudits
 • Auditor adfærd og kommunikation
 • Målesystemer og kalibrering
 • Risikostyring og værdianalyse
 
Produktbeskrivelser mv.
 
Kompetencekategorier
Virksomhedens profiler

Tilbage  |  Top

Senest opdateret 04-02-2015  
 
Version: 2015-01
 

Virksomhedsbeskrivelse
Manator Aps er en alsidig konsulentvirksomhed med det klare mål, at tilføre sine kunder viden og metoder som sikrer værdiskabelse, forbedringer og sikre beslutninger.

Vi leverer rådgivning, konsulentydelser og samlede løsninger vedr. ledelsesværktøjer og -systemer og risikostyring.

Vi udvikler vore kunders kompetencer og relationer via virksomhedsspecifikke kurser via netværk.

Vi driver også:
 - LEDELSESSYSTEMER.DK - en nyheds- og netværkstjeneste, der henvender sig til direktører og andre nøglemedarbejdere.
 - VIDENSFOLK.DK - en formidlingstjeneste, der skaber kontakt mellem købere og leverandører af alle typer professionel videnservice.
Kontaktoplysninger
Virksomhed: Manator Aps
Ledelsessystemer.dk
Vidensfolk.dk
Adresse: Herthavej 7
Postnummer: 7000
By: Fredericia
Telefon: 75954445
CVR nr.: DK28278160
Hjemmeside: www.manator.dk 
Kontakt (1): Erik L. Nielsen
Telefon (1): 23267755
E-mail (1): en@manator.dk
Kontakt (2):  -
Telefon (2):  -
E-mail (2):  -
Virksomhedens Cases & Værktøjer